Corporación municipal

BNG

D.  Xaime Óscar Iglesias Pérez, Alcalde.
Dª. Vanessa Rodríguez Cabo, Tenente de Alcalde. Voceira.
D.  Xaquín Méndez Anta, concelleiro.
 
PSdeG-PSOE
 
D.  Segundo Augusto González Hernández, concelleiro. Voceiro.

Non Adscrito

Dª. Francisca Vences Bouzas, concelleira.
 
PP
 
D.  Eladio Mangana Nóvoa, concelleiro. Voceiro.
Dª. Carmen Barbudo Varela, concelleira.
Dª. Raquel Gómez Cid, concelleira.
D. José Ruído Baltar, concelleiro.

PXOM Aprobación inicial

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización