ACTUALIZACIÓN LISTAXES PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2017

11/01/2017

Información do proceso selectivo.


ACTUALIZADO 16/02/2017. Listaxe definitiva por orde de puntuación, de candidatos/as por categorías, aos efectos de contratación temporal.  Visualizar Resolución


09/02/2017 CORRECCIÓN DE ERROS. Corríxense as actas de varias categorías. No resto de actas non existe variación. 
Corrección de erros nas seguintes actas:
Peón de Albanelería: Acta Actualización de Méritos (corrrexida)
Peón de Xardinaría:  Acta Actualización de Méritos (corrrexida)
Condutor/a Maquinista:  Acta Actualización de Méritos (corrrexida)
Auxiliar administrativo/a:  Acta Actualización de Méritos (corrrexida)


07/02/2017  Puntuacións provisionais. Só para novas incorporacións e actualización de méritos. Descarga as actas por categoría:

Peón de Albanelería: Acta Novas Incorporacións
                                  Acta Actualización de Méritos

Peón de Xardinaría:  Acta Novas Incorporacións
                                  Acta Actualización de Méritos
Condutor/a Maquinista: Acta Novas Incorporacións
                                       Acta Actualización de Méritos
Auxiliar de Axuda a Domicilio: Acta Novas Incorporacións
                                                 Acta Actualización de Méritos
Auxiliar administrativo/a:  Acta Actualización de Méritos

NOTA: Aqueles/as inscritos/as con anterioridade, que non actualizasen méritos e non fosen excluídos durante o ano 2016, non aparecen nestas actas, pero sí o farán nas listaxes definitivas.


01/02/2017 Listaxe definitiva de admitivos/as e excluídos/as e convocatoria de ENTREVISTA e PROBA DE GALEGO (6/02/2017 ás 11:30). Visualizar Resolución.


17/01/2017 Para evitar dúbidas na interpretación das bases e velando pola transparencia e a igualdade dos/as aspirantes, solicítase a todos os incritos/as das diferentes listas a entregar no prazo de 10 días hábiles a documentación requerida segundo a seguinte Resolución


12/01/2017 Novas incorporacións (Listaxe Provisional de admitidos/as e excluídos/as).
Apertura prazo de 5 días hábiles para reclamacións e emendas.
     
     

11/01//2017 (Nomeamento Tribunal). 

PXOM Aprobación inicial

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización