PXOM APROBACIÓN INICIAL

Bando do alcalde sobre o PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal).
En data 15 de febrerio publicouse no DOG a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación do Concello de Baños de Molgas.
A partir do día 16 ábrese o período de exposición pública durante 2 meses, ate o 16 de abril de 2016, para que poidan examinar o Plan e facer as alegacións que estimen oportunas.


Se quere facer algunha alegación ten que cubrir esta folla:

FORMULARIO ALEGACIÓN.pdf


Documentación do PXOM relativa á aprobación inicial:

01_MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA.pdf

02_ESTUDO DO MEDIO RURAL.pdf

03_ASENTAMENTO POBOACIONAL

04_PLANOS

04_INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.pdf

05_PLANOS INFORMACIÓN 06_PLANOS ORDENACIÓN

- 5.000

- NÚCLEOS RURAIS
07_NORMATIVA 08_ESTRATÉXIA DE ACTUACIÓN 09_ESTUDO ECONÓMICO 10_INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 11_CATÁLOGO

CATÁLOGO POR PARROQUIAS


PXOM Aprobación inicial

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización