PUBLICIDADE SUBVENCIÓN IDAE 2021

05/04/2022


http://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/logo%20feder_4.jpghttp://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/Logo_EBC_EELL_RGB_resolucion_alta.jpg

Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. "Unha maneira de facer Europa"
Renovación do alumeado exterior a través do IDAE 
Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Actuaciones de ahorro energético en los alumbrados públicos del ayuntamiento de Baños de Molgas.
  
 

 
 


[GALEGO]

O Concello de Baños de Molgas levou a cabo durante este 2021 a renovación do alumeado exterior dos núcleos de Guamil, Nocelo, Santa Eufemia, Viñal, Vilariño, Xocin, Os MIilagros, Fondo de Vila, A Cea, Cachagonza, Marzas, Formigoso, Lamela,  Venda, Gaspar, Baños de Molgas unha importante actuación que se executa a través do Programa de Axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE).
Esta obra tivo un orzamento de 263.601,88 €. Para a cal foi concedida unha subvención por parte do IDAE polo 80% do total.
A tramitación desta subvención comezou en 2021 licitándose no mesmo ano 2021, e formalizase o contrato a continuación no mesmo ano. A obra executouse durante a derradeira mitade dese mesmo ano , o 2021, finalizando no mes de Novembro.
As actuacións contempladas supuxeron a substitución de 332 puntos de luz e a modificación dos cadros de control deses subministros. Isto suporá, a partir deste momento, un aforro enerxético de 61.331,37 Kwh/ano que se traducen nun aforro económico (variable segundo os prezos do mercado) de 17.504,99 €/ano e contribuíndo cunha redución de emisións TCO2/ano.
Con cargo a esa obra e como mellora da mesma, logo do correspondente procedemento de licitación, substituíronse ademais outros 80 puntos de luz adicionais o que suporá unha redución aínda maior de consumo.

http://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/Logo_EBC_EELL_RGB_resolucion_alta.jpghttp://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/logo%20feder_4.jpg

 

 [CASTELLANO]
 El Ayuntamiento de Baños de Molgas llevó a cabo durante este 2021 la renovación del alumbrado exterior de los núcleos de Guamil, Nocelo, Santa Eufemia, Viñal, Vilariño, Xocin, Os MIilagros, Fondo de Vila, A Cea, Cachagonza, Marzas, Formigoso , Lamela , Venda, Gaspar, Baños de Molgas una importante actuación que se lleva a cabo a través del Programa de Ayudas a la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).
Esta obra contó con un presupuesto de 263.601,88 €. Para lo cual se concedió una subvención del IDAE por el 80% del total.
La tramitación de esta subvención se inició en 2021 con la licitación del mismo año 2021, y en ese mismo año se formalizará el contrato. La obra se llevó a cabo durante el último semestre de ese año, 2021, finalizando en noviembre.
Las actuaciones previstas han supuesto la sustitución de 332 puntos de luz y la modificación de los cuadros de mando de estos suministros. Esto supondrá, a partir de ahora, un ahorro energético de 61.331,37 Kwh/año que se traduce en un ahorro económico (variable según precios de mercado) de 17.504,99 €/año y contribuyendo a una reducción de emisiones de TCO2/año.
Fruto de esta obra y como mejora de la misma, tras el correspondiente concurso, también se sustituyeron otros 80 puntos de luz adicionales, lo que supondrá una reducción aún mayor del consumo.

http://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/Logo_EBC_EELL_RGB_resolucion_alta.jpghttp://www.concellodemolgas.es/gfx/Blog/images/logo%20feder_4.jpg

 
 

PXOM do Concello

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización