OFERTA DE EMPREGO SAF - DEPENDENCIA

18/03/2021
                                                    ANUNCIO
 
O Concello de Baños de Molgas necesita persoal para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) dependencia , cos seguintes requisitos :

             - Ter o certificado de profesionalidade
             - Estar en posesión do carnet de conducir B

O desenvolvemento  do traballo será de luns a domingo

Os/as interesados/as deberán presentar a documentación que xustifique que cumpren os requisitos, nas dependencias municipais ou
na sede electrónica, a través de www.concellodemolgas.es, no prazo de 5 días hábiles dende o seguinte á publicación deste anuncio
no xornal LA REGIÓN (data 18/03/2021)


Modelo de solicitude   Modelo


PXOM do Concello

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización