CONTRATACIÓN PERSOAL MUNICIPAL 2021

08/03/2021DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Bases Xerais de Contratación - DOCUMENTO

Publicación das Bases xerais no BOP - BOP 54


OFERTA DE EMPREGO (Marzo de 2021)

ANUNCIO

Bando
Publicación BOP
Bases Específicas- DOCUMENTO
Anexo I - DOCUMENTO
Anexo II - DOCUMENTO

LISTAXES PROVISIONAIS DE EXCLUÍDOS (data de publicación: 9/04/2021)

    -Peón de servizos múltiples: Listaxe
    -Peón de medioambiente: Listaxe

Ábrese un prazo de tres (3) días hábiles a efectos de reclamacións e correccións de deficiencias

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - AMBAS CATEGORÍAS (data de publicación: 15/04/2021)


      - Ambas categorías - Decreto


FASE DE OPOSICIÓN

Convocatoria de probas prácticas para ambas categorías e da proba de coñecemento do territorio - Decreto

Cadros resumo das convocatorias:
- Convocatoria proba peón de medioambiente (26/04/2021) - Táboa
- Convocatoria proba peón de servizos múltiples (27/04/2021) - Táboa
- Convocatoria proba coñecemento do territorio (28/04/2021) - Táboa

LISTAXES PROVISIONAIS DE CANDIDATOS POR ORDE DE PUNTUACIÓN (data de publicación: 28/04/2021)

    -Peón de servizos múltiples: Listaxe
    -Peón de medioambiente: Listaxe


Ábrese un prazo de alegacións de tres (3) días hábiles

LISTAXES DEFINITIVAS DE CANDIDATOS POR ORDE DE PUNTUACIÓN (data de publicación: 10/05/2021)


  - Ambas categorías - Decreto

PXOM do Concello

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización