PUBLICIDADE SUBVENCIÓN IDAE 2017

01/10/2020

Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. "Unha maneira de facer Europa"
Renovación do alumeado exterior a través do IDAE
Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior

  
 
[GALEGO]

O Concello de Baños de Molgas levou a cabo durante este 2020 a renovación do alumeado exterior dos núcleos de Vilameá, San Pedro, Poedo, Bouzas, Ponte Ambía e Alvite, unha importante actuación que se executa a través do Programa de Axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE).
Esta obra tivo un orzamento de 102.789,50 €. Para a cal foi concedida unha subvención por parte do IDAE polo 80% do total.
A tramitación desta subvención comezou en 2017 e licitouse no ano 2019, formalizándose o contrato no ano 2020. A obra executouse durante o verán de 2020.
As actuacións contempladas supuxeron a substitución de 270 puntos de luz e a modificación dos cadros de control deses subministros. Isto suporá, a partir deste momento, un aforro enerxético de 110.042 Kwh/ano que se traducen nun aforro económico (variable segundo os prezos do mercado) de 10.721,48 €/ano e contribuíndo cunha redución de emisións de 57.33 TCO2/ano.
Con cargo a esa obra e como mellora da mesma, logo do correspondente procedemento de licitación, substituíronse ademais outros 25 puntos de luz adicionais o que suporá unha redución aínda maior de consumo.


 

 [CASTELLANO]

El Ayuntamiento de Baños de Molgas llevó a cabo durante este 2020 la renovación del alumbrado exterior de los núcleos de Vilameá, San Pedro,  Poedo, Bouzas, Ponte  Ambía y Alvite, una importante actuación que se ejecuta a través del Programa de Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía ( IDAE).
Esta obra tuvo un presupuesto de 102.789,50 €. Para a cuál fue concedida una subvención por parte del IDAE por el 80% del total.
La tramitación de esta subvención comenzó en 2017 y se licitó en el año 2019, formalizándose el contrato en el año 2020. La obra se ejecutó durante el verano de 2020.
Las actuaciones contempladas supusieron la renovación de 270 puntos de luz y la modificación de los cuadros de control de esos suministros. Esto supondrá, a partir de este momento, un ahorro energético de 110.042  Kwh/año, que se traducen en un ahorro económico (variable según los precios del mercado) de 10.721,48 €/año y contribuyendo con una reducción de emisiones de 57.33  TCO2/año.
Con cargo a esa obra y como mejora de la misma, luego del correspondiente procedimiento de licitación, se sustituyeron además otros 25 puntos de luz adicionales lo que supondrá una reducción aún mayor de consumo.

  
 

PXOM do Concello

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización