Concurso-oposición para cubrir unha praza de auxiliar administrativo en réxime de interinidade

25/08/2020

- Anuncio BOP

- Bases    galego    castelán

- Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as, nomeamento de tribunal e convocatoria de proba de galego e 1º exame - Decreto

- Correción de ERROS - Resolución

- Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as e convocatoria de probas  - Decreto

- Acta de constitución do Tribunal e valoración de méritos - Acta

- Plantilla respostas exame - Respostas

- Acta do Tibunal (nº 2). Acreditación de coñecemento da língua galega - Acta

- Acta do Tibunal (nº 4). Correción do primeiro exercicio e celebración do segundo exercicio - Acta

- Acta do Tibunal (nº 6). Nova correción do primeiro exercicio - Acta

- Acta do Tibunal (nº 5). Contestación a varias reclamacións - Acta

- Acta do Tibunal (nº 8). Correción do segundo exercicio e proposta de nomeamento - Acta

- Resolución nomeamento - Decreto

PXOM do Concello

Galería de fotos

Turismo

Patrimonio

Notas informativas

molgasTV

Directorio

Localización